• IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
Naslovi.net - Ekonomija - Vesti dana
 • Akter: Zakon o GMO uskoro u proceduri
  "To podrazumeva i razjašnjavanje da je Srbija u ovom trenutku veoma osetljiva na GMO. Ne znamo šta jedemo jer nema dobrih mehanizama kontrole. Zakonom uskladjenim sa EU ćemo biti mnogo bolje zaštićeni", rekla je Miščevićeva na skupu o poglavlju 30 u pristupnim pregovorima sa EU, koje je posvećeno [...]
 • Beta: Od Rusije zatražen veći kontigent dozvola za prevoznike
  MOSKVA/BEOGRAD, 23. oktobra 2014. (Beta) - Ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović razgovarala je u četvrtak u Moskvi s ministrom saobraćaja Ruske Federacije Maksimom Sokolovim o povećanju kontigenta dozvola za medjunarodne prevoznike za rusko tržište. Kako [...]
 • Beta: Evro 119,38 dinara
  BEOGRAD, 23. oktobra 2014. (Beta) - Dinar je u četvrtak zadržao skoro istu vrednost prema i zvanični srednji kurs je 119,3892 dinara za evro. Domaća valuta je ove godine bila najjača 1. januara, kada je jedan evro koštao 114,6421 dinara. Centralna banka je ove godine na Medjubankarskom deviznom [...]
 • e-Novine: Mere štednje kako bi realna privreda počela da radi
  "Glavni cilj je da se omogući da realna privreda počne da radi. Realna privreda je danas zagušena mnogim stvarima, od zakona koji su u nekim stvarima neusaglašeni, problemi sa inspekcijama, problemi sa javnim preduzećima koja su dobila neku vrstu javnih ovlašćenja od države, a koja su neefikasna i [...]
 • Dnevnik: Smanjenje penzija oročeno do kraja 2017.
  Po preldogu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji je usvojila Vlada Srbije i uputila poslanicima Skupštine Srbije, penzije će biti smanjene od novembra ove godine, što znači da će penzioneri dobijati manje čekove od decembra, kada na isplatu stiže novembarski ček. Za [...]
 • Akter: Država ostaje vlasnik RTB Bor
  "Država hoće da ostane vlasnik RTB-a i da pronađe strateškog partnera koji će investistirati u razvoj tehnologije i poslovanja", rekao je Antić priliokom posete RTB-u, saopšteno je iz te kompanije. Antić je rekao da ima domaćih, ali i stranih kompanija I investicionih fondova koji imaju ozibljne [...]
 • Blic: Transferi za RFZO povećani 20 puta
  U predlogu Zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2014. godinu, koji je objavljen na sajtu Skupštine Srbije, međutim, smanjeni su transferi Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) za oko pet milijardi dinara, pa će iznositi 251 milijardu dinara. Nacionalna služba za [...]
 • Vesti online: Vesić: Firme, ukinite pare, kupite zaposlenima markice
  U pismu upućenom kompanijama navodi se da je namera ovakvog obraćanja da se podrže napori grada da finansijski stabilizuje gradski javni prevoz i tako ga učini boljim i kvalitetnijim. "U trenutku kada je izabrano novo rukovodstvo Beograda, gradski prevoznik je bio prezadužen, a većina građana nije [...]
 • Radio 021: U preduzećima podizali plate pre rebalansa
  Ministar finansija Dušan Vujović kaže da mu je skrenuta pažnja na to da su mnogi rukovodioci u javnom sektoru podizali visine plata, pre usvajanja rebalansa ovogodišnjeg budžeta koji predviđa njihovo smanjenje. Predstavljajući Odboru Skupštine Srbije za finansije rebalans budžeta za ovu godinu, [...]
 • Gde investirati: Azijske berze: Strah od usporavanja ekonomije spustio indekse
  Na Tokijskoj berzi Nikkei indeks je u 7,30 sati bio u minusu oko 0,5 posto, dok su cene akcija u Australiji, Južnoj Koreji, Hong Kongu i Šangaju pale između 0,1 i 0,9 posto. U Singapuru su blago porasle, dok je MSCI indeks azijsko-pacifičkih akcija, bez japanskih, u 7,30 sati bio u minusu 0,2 [...]

Preduzetništvo: definicija, karakteristike, prednosti, nedostaci

Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Ono je vezano za sve aspekte ljudskog ponašanja i delovanja - razvija kreativnost, pospešuje rađanje ideja i obogaćuje ljudske potrebe".
Dr Nenad D. Penezić, ''Kako postati preduzetnik'', Beograd, 2003.

Preduzetništvo je sposobnost preduzetnika, zasnovana na znanju i inovaciji, da pokrene neku aktivnost, uz preuzimanje određenog rizika, u svrhu postizanja određenog cilja, prvenstveno stvaranja novog tržišta.

Preduzetništvo ima za glavni cilj stvaranje nove vrednosti pokretanjem i razvojem novih preduzeća i predstavlja bitan faktor proizvodnje, tako da je teško zamisliti razvijeno društvo bez ljudi koji vode i organiziraju ekonomski život. Preduzetništvo uključuje sve delatnosti usmerene na ulaganje i kombinaciju potrebnih resursa, širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača, novih tehnologija i tehnoloških rešenja. Preduzetništvo je u neposrednoj vezi sa raspoloživim resursima, jer od raspoloživih resursa, ljudske kreativnosti i inovativnosti, zavisi nivo proizvodnje određenih proizvoda i usluga, kao i nivo zadovoljenja ljudskih potreba. Moderna definicija preduzetništva opisuje preduzetništvo kao sposobnost kretanja i stvaranja vizije praktično ni iz čega, kao ljudski i kreativan čin, kao primenu energije za iniciranje i izgradnju preduzeća ili organizacije.

Najvažnije prednosti preduzetništva:

·    Prilika za kreiranje vlastite sudbine - posedovanje sopstvenog preduzeća omogućava preduzetnicima nezavisnost.
·    Prilika za različitost - preduzetnici pokreću vlastito poslovanje, jer vide priliku za stvaranje različitosti u stvarima važnim za njih.
·    Prilika za postizanje sopstvenog punog potencijala – preduzetnicima njihov posao postaje instrument za igru i samodokazivanje.
·    Prilika za ubiranje visokih profita - iako novac nije primarna vodilja većine preduzetnika, profit koji oni svojim poslovanjem mogu ostvariti predstavlja važan motivacioni faktor.
·    Prilika za doprinos društvu i priznanje za vlastite napore - vlasnici preduzeća često su među najuglednijim članovima u svojoj zajednici.
·    Prilika za rad na onom što vole i što ih zabavlja – mnogo vlasnika malih preduzeća uspeh su ostvarili iz razloga, jer rade ono što vole i što ih zanima.

Među karakteristikama malih preduzeća najznačajnije su:

·    Mala preduzeća zadovoljavaju onaj deo tražnje za robama i uslugama koje velika preduzeća teško mogu podmiriti.
·    Mala preduzeća su, zbog svoje veličine, mnogo fleksibilnija što im omogućava vrlo elastičnu ponudu i prilagođavanje kretanjima tražnje na tržištu.
·    Mala preduzeća traže relativno univerzalni tip radnika i opreme koji mogu obavljati raznorodne poslove u procesu proizvodnje.
·    Mala preduzeća pokazuju veću spremnost da staru tehnologiju zamene novom , tako  da tu zamenu brže obavljaju.
·    Mala preduzeća pružaju šire mogućnosti inovativnosti i bržu primenu novih znanja i poslovnih modela.
·    Ekonomska samostalnost i spremnost na rizik u poslovanju podstiče mala preduzeća da se elastično povezuju i umrežavaju radi ostvarivanja uspešnijega zajedničkog poslovanja, ali i lakšeg preuzimanja rizika.

Prednosti malih preduzeća:

·    Nezavisnost – pokretanje malog preduzeća preduzetnicima omogućava gotovo u potpunosti autonomno delovanje. Međutim, taj veliki stepen samostalnosti prati velika odgovornost za uspešno poslovanje. Odgovornost za uspeh po pravilu preuzima preduzetnik, osnivač maloga preduzeća.
·    Tržišna prilagodljivost – mala preduzeća su  zbog svoje veličine u mogućnosti da se brzo prilagode tržišnim promenama i novonastalim prilikama, tako da bez većih potresa mogu svoju delatnost preorijentisati u skladu sa  zahtevima potrošača u pogledu kvaliteta, količine, dizajna i sl.
·    Mogućnost ostvarenja finansijskog uspeha – jedan od važnijih razloga osnivanja malog preduzeća je mogućnost ostvarenja znatno veće zarade u samostalnom poslu od one koju je preduzetnik mogao ostvariti kao zaposleni u nekoj kompaniji.
·    Sigurnost posla – kad preduzetnik osnuje malo preduzeće, sigurnost posla mu je zagarantovana sve dok se pozitivno posluje. Prednost je i u tome što je vlasnik, odnosno preduzetnik, istovremeno i menadžer koji sam odlučuje kada će, koliko i do kada raditi.
·    Porodičnoo zapošljavanje – jedna od prednosti je mogućnost zapošljavanja članova sopstbene porodice. Prenošenje iskustava omogućava stvaranje tradicije porodičnog posla.
·    Saradnja članova porodice pozitivno deluje na moral zaposlenih, jer vlada veliko međusobno razumevanje i poštovanje.
·    Izazov – kod vlasnika/preduzetnika snažno je razvijena potreba za samoaktualizacijom, odnosno svest o mogućnosti ostvarenja velikog uspeha, ali su svesni i rizika pri izgradnji samostalne poslovne karijere. Uživaju u osećaju samostalnog razvoja, smatraju kako su sami odgovorni za uspeh ili neuspeh. Ta spoznaja pruža im veliko stimulativno i psihološko zadovoljstvo

Nedostaci malih preduzeća:

·    Porast odgovornosti – širok raspon odlučivanja koji ima preduzetnik u malom preduzeću, u velikoj meri povećava odgovornost za poslovni uspeh. Vlasnik preduzetnik često istovremeno ima ulogu ulagača, menadžera, knjigovođe, prodavca, marketinškog stručnjaka i dr., pa je zbog toga sam potpuno odgovoran za svoj poslovni uspeh.
·    Mogućnost propasti – vlasnik preduzetnik donosi brojne manje ili više učinkovite odluke. Međutim, rizik propadanja je velik, jer preduzetnik raspolaže oskudnim finansijskim i kapitalnim resursima, pa ima malu mogućnost ublaživanja neuspešnih poslovnih poteza. Zbog toga broj loših ili pogrešnih poslovnih odluka treba svesti na minimum. Takođe, bez obzira na zalaganje i kvalitetno odlučivanje preduzetnika, ekonomska recesija ili kriza mogu pogubno uticati na poslovanje malih preduzeća. Tome treba pridodati i prirodne nepogode koje, bez obzira na osiguranje i naknadu štete, mogu naneti nesagledivu štetu poslovanju malih preduzeća. Poznato je kako je znatan broj bankrota prouzrokovan menadžerskim neiskustvom i nestručnošću.
·    Podložnost fluktuacijama na tržištu – mala preduzeća puno teže podnose sezonske ili druge oscilacije u prodaji.
·    Zavisnost o konkurenciji – uprkos vrlo uspešnom početku, uspeh malog preduzeća naglo može narušiti pojava konkurencije u okruženju.
·    Finansijska slabost – bez obzira na uspešno upravljanje finansijskim sredstvima mala preduzeća su podložnija finansijskim krizama i nelikvidnosti. Zbog toga su, kako bi brže prikupila novac, prisiljena prodavati svoje proizvode I usluge po nižim cienama ili uzimati nepovoljne kredite na tržištu što vrlo često rezultuje propašću malog preduzeća, pa čak dovodi i do gubitka lične imovine preduzetnika.
·    Nedostatak znanja i stručnosti – mala preduzeća, zbog svojih ograničenih financijskih mogućnosti, obično oskudevaju kvalitetnim stručnjacima specijalizovanim za pojedine preduzetničke funkcije. Takođe, mala su preduzeća zbog finansijskih ograničenja prisiljena racionalizovati troškove dodatnog obrazovanja i treninga zaposlenih.
·    Nerazvijena pravna regulativa – za podsticanje preduzetništva vrlo je bitno kvalitetno zakonsko regulisanje pokretanja i poslovanja malih privrednih subjekata, jer od toga zavise i mogućnosti kreditiranja odnosno određene finansijske pogodnosti koje su neophodne za malu privredu.